Eleşkirt Belediyesi


Bu sevgi bu hizmet hiç bitmeyecek...

Haber Listesi

31.12.2016 - BAŞKAN SARI MEKKENİN FETHİ İSLAM TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASIDIREleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Mekkenin fethi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sarı, mesajında şu görüşlere yer verdi Yeryüzünün kalbi ve tevhidin timsâli kutsal mâbedimiz Kâbemizle şereflendirilen en mukaddes İslam şehri Mekkenin fethinin 1386 ncı yıldönümünü idrak ediyoruz. Mekkenin fethi, İslam Tarihinin bir dönüm noktasıdır. Miladi 630 yılında gerçekleşen bu fetih, Peygamber Efendimizin şanlı zaferiyle taçlanmıştır. Hatırlanacağı gibi Fahr-i Kâinat, Sultânı Enbiyâ, iki cihanın güneşi Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), İslam ordusuyla hicretin sekizinci yılında Fetih Suresini okuyarak Mekkeye girdi. Sevgili Peygamberimiz, İsra Suresini 81. ayetini okuyarak o muhteşem iman gücüyle Kâbede bulunan putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kâbeyi tavaf etti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), engin merhameti ve bağışlayıcılığıyla burada da gönülleri fethetti. Mekkenin fethi bize küfrün geçici, imanın kalıcı, küfrün arızi, imanın daimi olduğunu gösterdi. Fetih sonrası Mekke kapıları Müslümanlara açıldı, tevhit bayrağı Kâbe-i Muazzamada İslamın nuruyla dalgalandı. Asırlar önce İslam davası için gerçekleşen bu fetih, tarihi şan ve şereflerle dolu ecdadımıza her zaman örnek teşkil etti. İşte bu fetih ruhunu biz 15 Temmuzda da gördük. Tank, tüfek ve bombaların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da… TEVHİD VE İSLAM ŞUURU Başkan Sarı, mesajında güzel ahlakın önemine vurgu yaptı. Fahri Kâinat Efendimizin insanoğluna örnek teşkil eden ahlakıyla Müslüman çocukların yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü Günümüz toplumu, post modern bir kültür emperyalizmi tehlikesi altındadır. Toplumun sosyal katmanlarına nüfuz eden bu tehlike, Müslüman milletlerin geleceklerini kuşatarak imanlı yeni nesillerin yetişmesine engel olmaktadır. Tüketim endüstrisi çocuklarımız ve ailelerimizi kimi zaman tanımlanamayan bir uyuşukluk ve tembelliğe yönlendirerek, onları İslam şuurundan uzaklaştırmaktadır. İslam coğrafyasının umudu olan Yeni Türkiyenin neslinin, tıpkı asımın nesli gibi imanlı ve irfanlı gençlerden oluşması gerekir. Tevhidsiz bir toplum düşünülemez. Bu nedenle çocuklarımızı İslam şuuru ve Peygamberimiz Seyyid-i Kâinat Hazreti Muhammedin (S.A.V.) sevgisi ve onun muhteşem ahlakıyla yetiştirmeliyiz.