İNŞAAT İŞLEMLERİ


Kaçak İnşaatlar için Şikayet

Yapı Kontrol Servisi, yapılaşma ile ilgili şikayetleri incelediğinden başvurular dilekçe ile yapılabileceği gibi, şahsen veya telefon ile de yapılabilir. Komşu binaların kendi parselini ihlal etmesi durumunda şikayet dilekçelerine Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan Tespit Krokilerini eklemeleri gerekmektedir.

İmar Durumu Belgesinin Alınması

 Arsanızda yapacağınız binada kaç kata kadar izin verildiğini ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır.

Gerekli belgeler :

1- Dilekçe

2- Son Tarihli Tapu

3- Çap

İnşaat Ruhsatı Almak İçin

1- Zemin Etüdü

2- HUS Dosyası

3- Proje Kontrol Dosyası

4- Müteahhitlik Belgesi + İmza Sirküleri

5- Isı ihtiyacı Kimlik Belgesi

6- Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi + Oda Belgesi

7- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

8- Proje Müellif Taahhütnamesi

9- Statik Hesaplar

Gerekli Projeler

1- Mimari

2- Statik

3- Sıhhi Tesisat

4- Elektrik

5- Isınma (Kalorifer)

6- Asansör

İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir

1- Temel Ruhsatı

2- Temel Üstü Ruhsat.

Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde Temel Üstü Ruhsatının alınması gerekir. Eğer alınmamışsa ruhsat süresi dolmadan Ruhsat Yenilenmesi şarttır. Aynı işlem 5 yıl içerisinde bitirilmeyen ve Yapı Kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır.

İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler

İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin;

Dilekçe, Tapu ve Mimari Proje ile Belediyeye müracaat edilir. Yapı kullanma izni verilmesi için 5 Yıl içerisinde binanın tamamının bitmiş olması gerekmektedir. Eğer binada kaçak bir işlem ve eksiklik varsa yapı kullanma izni verilmez.

Bina Yıkım Ruhsatı

Bina yıkmak için öncelikle binanın tamamen boşaltılmış olması gerekir. Binanın eski eserlerle ilişkisinin olmaması gerekir. Eğer varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumunun Onayının olması gerekir. Belediyeye müracaattan sonra belediyemizden alınacak Su, Elektrik ve Emlak ilişki kesme belgelerinin onaylatılmasından sonra Fenni Sorumlu gözetiminde binanın yıkımına izin verilir.

Harita ve Kadastro için istenen Belgeler

Hisseli arazisini müstakil hale getirmek isteyenlerden istenen belgeler;

Tapu (Tapu Sic. Müdür.), Çap (Kadastro Müdür.), İmar Durumu (Belediye İmar Müdürlüğünden) ve Dilekçe.

İfraz (Ayırma), Tevhit (Birleştirme), Parselasyon, Yola terk gibi imar uygulamalarından istenenler;

Tapu, Çap, İmar Durumu ve Dilekçe.